Зарахування учнiв до опорного закладу та їх відрахування

2.1. Органи мiсцевого самоврядування закрiплюють за опорним закладом вiдповiдну територiю обслуговування i до початку навчального року беруть на облiк учнiв, якi мають його вiдвiдувати.

2.2. Зарахування учнiв до всiх класiв здiйснюється без проведення конкурсу i, як правило, вiдповiдно до територiї обслуговування.

2.3. Зарахування (переведення) учнiв (вихованцiв) до опорного закладу та його фiлiй здiйснюється вiдповiдно до законодавства та оформлюється наказом керiвника опорного закладу.

2.4. Керiвник опорного закладу зобов'язаний вжити заходiв до ознайомлення дiтей та їх батькiв або осiб, якi їх замiнюють, з порядком зарахування до опорного закладу, його Статутом, правилами внутрiшнього розпорядку та iншими документами, що регламентують органiзацiю освітнього процесу.

2.5. Зарахування учнiв до опорного закладу здiйснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керiвника.

Для зарахування учня до опорного закладу батьки або особи, якi їх замiнюють, подають заяву, копiю свiдоцтва про народження дитини, медичну довiдку встановленого зразка, особову справу (крiм дiтей, якi вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, дiти з шести рокiв.

2.6. Iноземці та особи без громадянства зараховуються до опорного закладу вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв.

2.7. Переведення учнiв опорного закладу до наступного класу здiйснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разi вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до опорного закладу заяву iз зазначенням причини вибуття.

У разi переходу учня до iншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освiти у межах населеного пункту батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до опорного закладу заяву iз зазначенням причини переходу та довiдку, що пiдтверджує факт зарахування дитини до iншого закладу освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 228

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.